10 χρόνια προσφοράς και ενεργούς συμπαράστασης στα άρρωστα και άπορα παιδιά
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ