ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ