Εκδήλωση της Αμερικάνικης σχολής Pinewood

Συμμετοχή του Συλλόγου «Φροντίδα για το Παιδί» στην εκδήλωση της Αμερικάνικης σχολής Pinewood American International School στο σπίτι του Haloween.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ