10 χρόνια προσφοράς και ενεργούς συμπαράστασης στα άρρωστα και άπορα παιδιά
Εκδήλωση της Αμερικάνικης σχολής Pinewood

Συμμετοχή του Συλλόγου «Φροντίδα για το Παιδί» στην εκδήλωση της Αμερικάνικης σχολής Pinewood American International School στο σπίτι του Haloween.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ