10 χρόνια προσφοράς και ενεργούς συμπαράστασης στα άρρωστα και άπορα παιδιά

Η Φιλανθρωπική Οργάνωση “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” έχει αναλάβει την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε παιδιά άπορων οικογενειών.

Επίσης η Οργάνωση έχει αναλάβει άρρωστα παιδιά με καρκίνο και παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία στηρίζει τακτικά με οικονομική βοήθεια κάθε 15 μέρες.

Ο Σύλλογος "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ" βρίσκεται πάντα δίπλα στα άρρωστα και άπορα παιδιά.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

1) Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε παιδιά τα οποία πάσχουν από καρκίνο, νέο -πλασματικές, ανίατες ή μη ασθένειες, τα οποία έχουν άμεση ανάγκη θεραπείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Η οικονομική ενίσχυση άρρωστων και άπορων παιδιών τα οποία έχουν ανάγκη από ειδική καθοδήγηση και εκπαίδευση.

3) Η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε άπορε οικογένειες με παιδιά, με τρόφιμα, ρούχα, ιατρική φαρμακευτική και ψυχολογική στήριξη σε συνεργασία με ιατρούς, άλλες οργανώσεις και συλλόγους ή αδελφότητες που παρέχουν φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

4) Η προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών και των οικογενειών τους.

5) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μελών της κοινωνίας μας σε θέματα προστασίας και παροχής κάθε είδους στήριξης σε άρρωστα παιδιά και σε παιδιά άπορων οικογενειών.

6) Η ανάπτυξη της συνεργασίας του συλλόγου μας με σωματεία, ιδρύματα και οργανώσεις της χώρας μας ή του εξωτερικού με συνάφεια αντικειμένου και σκοπών.

7) Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία μονάδων ή υπηρεσιών για την ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών, καθώς και η δημιουργία τράπεζας αίματος και μυελού των οστών.

Η οποιαδήποτε βοήθεια θα χορηγείται χωρίς να υπάρχει διάκριση γένους, φύλου, θρησκείας και δίχως να λαμβάνει υπόψη ή να επηρεάζεται από κανένα πολιτικό συμφέρον

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ