10 χρόνια προσφοράς και ενεργούς συμπαράστασης στα άρρωστα και άπορα παιδιά
«Φροντίδα για το Παιδί» στην ΔΕΘ 2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της Εθελοντικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης
«Φροντίδα για το Παιδί» στην ΔΕΘ 2019 – 84 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης .
Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθατε μας στηρίξατε με αγάπη και συμπαρασταθήκατε στον αγώνας μας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ