10 χρόνια προσφοράς και ενεργούς συμπαράστασης στα άρρωστα και άπορα παιδιά
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ